Öğr. Gör. Tuğba ÜNAL
Görevi  
Uyruk T.C.
Oda No 
Telefon No 2331054
E-Mail tugbaceylan@cankaya.edu.tr
Akademik Derece
Lisans
 
Üniversite  :  Gazi Üniversitesi
Fakulte  :  Eğitim Fakültesi
Bölüm  :  İngilizce Öğretmenliği
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2008
Yüksek Lisans
 
Üniversite  :  Ufuk Üniversitesi
Enstitü  :  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm  :  İngiliz Dili Eğitimi
Tez Konusu  :  Göreve Dayalı Öğretim Tekniğinin Öğrencilerin Konuşma ve Yazma Becerilerini Geliştirmedeki Etkisi
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2016Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL