Akademik Özgeçmiş

Okutman Özden ÖZTOK
Görevi   
Uyruk T.C.
Oda No 
Telefon No 
E-Mail ozdenoztok@cankaya.edu.tr
Akademik Derece
Lisans
 
Üniversite  :  Gazi Üniversitesi
Fakulte  :  Eğitim Fakültesi
Bölüm  :  İngilizce Öğretmenliği
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2010
Yüksek Lisans
 
Üniversite  :  Ufuk Üniversitesi
Enstitü  :  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm  :  İngiliz Dili Eğitimi
Tez Konusu  :  Speaking Anxiety of EFL Students in Prep Schools
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :