Tezli Yksek Lisans Program

Zorunlu Dersler:

Ders Kodu

Ders Ad

Kredi

MCS 590

Lisansst Seminer

Kredisiz

MCS 591

zel almalar

0 4 0

MCS 599

Yksek Lisans Tezi

Kredisiz

Aadaki derslerden tanesi:

Ders Kodu

Ders Ad

Kredi

CENG 502

Bilgisayar Ağları ve Haberleşme

3 0 3

CENG 535

Veritabanı Yönetimi

3 0 3

MCS 501

Analiz

3 0 3

MCS 502

Adi Trevli Denklemler

3 0 3

MCS 503

Bilimsel Hesaplama I

3 0 3

MCS 504 Matematiksel Modellemede leri Konular

3 0 3

MCS 505

Bilgisayar Simlasyonu

3 0 3

Semeli Dersler: Drt

Ders Kodu Ders Ad

Kredi

CENG 501 letim Sistemleri

3 0 3

CENG 503 Görüntü İşleme

3 0 3

CENG 508 Yapay Zeka

3 0 3

CENG 514 Bilgisayar Grafik Bilimi

3 0 3

CENG 519 Yapay Zeka II

3 0 3

CENG 520 Bilgi Güvenliği

3 0 3

CENG 567 Veri Madencilii

3 0 3

MCS 506 Cebir

3 0 3

MCS 507 Ksmi Trevli Denklemler

3 0 3

MCS 508 Trevlenebilir Manifoldlar

3 0 3

MCS 509 Karmak Analiz

3 0 3

MCS 510 Uygulamal Fonksiyonel Analiz

3 0 3

MCS 511 Topoloji

3 0 3

MCS 512 Bilimsel Hesaplama II

3 0 3

MCS 513 Dorusal Olmayan Dinamik Sistemler

3 0 3

MCS 514 Kesirli Diferansiyel Denklemlerde zel Konular

3 0 3

MCS 515 Uygulamal Konveks Analizde zel Konular

3 0 3

MCS 516 Lineer Operatörlerin Specktral Kuramı

3 0 3

MCS 523 Örüntü Tanıma Temelleri

3 0 3

MCS 524 Yapay Sinir Ağları

3 0 3

Dersler, öğrencinin danışmanı ve bölüm başkanının onayı ile alınacaktır. Yukarıdaki seçmeli derlere ilaveten, Fen Bilimleri Enstitüsünde programı olan diğer bölümlerin dersleri de danışman ve bölüm başkanının onayı ile seçilebilir. Bu dersler de seçmeli ders olarak sayılacaktır.

 

Matematik-Bilgisayar Tezsiz Yksek Lisans Program Dersleri

Zorunlu Dersler:

Ders Kodu

Ders Ad

Kredi

MCS 590 Lisansst Seminer

Kredisiz

Aadaki derslerden 3 ()

Ders Kodu

Ders Ad

Kredi

CENG 502

Bilgisayar Ağları ve Haberleşme

3 0 3

CENG 535

Veritabanı Yönetimi

3 0 3

MCS 501

Analiz

3 0 3

MCS 502

Adi Trevli Denklemler

3 0 3

MCS 503

Bilimsel Hesaplama I

3 0 3

MCS 504 Matematiksel Modellemede leri Konular

3 0 3

MCS 505

Bilgisayar Simlasyonu

3 0 3

Aadaki Derslerden 7 (yedisi)

Ders Kodu Ders Ad

Kredi

CENG 501 letim Sistemleri

3 0 3

CENG 503 Görüntü İşleme

3 0 3

CENG 508 Yapay Zeka

3 0 3

CENG 514 Bilgisayar Grafik Bilimi

3 0 3

CENG 519 Yapay Zeka II

3 0 3

CENG 520 Bilgi Güvenliği

3 0 3

CENG 567 Veri Madencilii

3 0 3

MCS 506 Cebir

3 0 3

MCS 507 Ksmi Trevli Denklemler

3 0 3

MCS 508 Trevlenebilir Manifoldlar

3 0 3

MCS 509 Karmak Analiz

3 0 3

MCS 510 Uygulamal Fonksiyonel Analiz

3 0 3

MCS 511 Topoloji

3 0 3

MCS 512 Bilimsel Hesaplama II

3 0 3

MCS 513 Dorusal Olmayan Dinamik Sistemler

3 0 3

MCS 514 Kesirli Diferansiyel Denklemlerde zel Konular

3 0 3

MCS 515 Uygulamal Konveks Analizde zel Konular

3 0 3

MCS 516 Lineer Operatörlerin Specktral Kuramı

3 0 3

MCS 523 Örüntü Tanıma Temelleri

3 0 3

MCS 524 Yapay Sinir Ağları

3 0 3

Dersler, öğrencinin danışmanı ve bölüm başkanının onayı ile alınacaktır. Yukarıdaki seçmeli derlere ilaveten, Fen Bilimleri Enstitüsünde programı olan diğer bölümlerin dersleri de danışman ve bölüm başkanının onayı ile seçilebilir. Bu dersler de seçmeli ders olarak sayılacaktır.Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL