Üniversite Hakkında

FNANSAL EKONOM YKSEK LSANS PROGRAMI (Tezli-Tezsiz)

Program Tantm

Finans ve retim (reel) alanlar ekonominin birbirini tamamlayan iki nemli unsurunu oluturmaktadr. Finans alan retim alann yatrmlar gerekletirmek iin ihtiya duyduu fonlar, mevcut tasarruflar kanalize etmek yoluyla temin etmektedir. Tasarruf sahiplerinin ellerinde mevcut bulunan fonlarn yatrmlara kanalize edilmesiyle reel sektr yatrmlarn gerekletirmekte ve neticede retim artarak ekonomik byme salanmaktadr.

Ekonomi biliminde finans konusu her zaman gndemde kalmtr, ilenmitir ancak gemiten gnmze yaklatka verilen nemin daha da artt gzlenmektedir. Gnmzde dnya ekonomisi globallemekte ve lke ekonomileri sadece ticaret yoluyla deil fon ak yoluyla da birbirleriyle karlkl etkilemekte ve baml hale gelmektedir. lkeler arasndaki fon aknn nndeki engellerin zaman ierisinde gittike azalmas neticesinde, fazla fonlar ihtiya duyulan ve daha yksek getiri getiren lkelere akmakta ve neticesinde lkeler finansal adan da birbirlerine bal hale gelmektedir. Globalleme neticesinde, nceden i tasarruflarla finanse edilen yatrmlar dardan elde edilen fonlarla da yaplabilmektedir. lkeler arasndaki finansal ban kuvvetlenmesi finansal alann retim sektr zerindeki etkisini artrmakta ve bu durumda Finansal Ekonomi konusunun daha derinden uzmanlalarak Yksek Lisans boyutunda ilenmesi gereini ortaya koymaktadr.

Finansal Ekonomi Yksek Lisans programnn amac, katlmclar Ekonomi ve Finans dallarnda kuvvetli bir altyapyla donatmak ve gnmz dnyasnda karlalan iktisadi ve finansal problemleri st dzey yorumlama ve analiz edebilme becerilerini gelitirmektir. Program, sanayi ve hizmet iletmelerinde, finansal kurulularda ve finans kesimini denetleyip ynlendiren kamu kurulularnda aranlan ynetici ve uzman ihtiyacn karlamaya ynelik olacaktr.

Yurtiindeki mevcut yksek lisans programlar incelendiinde, stanbul ve zmir illerinde Finansal Ekonomi alannda yksek lisans program bulunmakta ancak Ankara da bu alanda, bu isimle ve ierikle alm yksek lisans program bulunmamaktadr. Bu nedenle, Ankara ve civar blgede bu a kapatacak nitelikte bir yksek lisans program olmas hedeflenmektedir.