Üniversite Hakkında

Blmn program yeterlikleri aadaki tabloda gsterilmitir.

No Program Yeterlilikleri
1 Alanıyla ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olmak ve kavramlar arası ilişki kurmak.
2 Alaniyla ilgili sorunlari analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olmak.
3 Alani ve diger sosyal bilim alanlari arasinda iliski kurarak disiplinlerarasi analiz yapma yetenegine sahip olmak
4 Alaniyla ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
5 Alani ile ilgili karsilasilan sorunlari tespit eder ve arastirma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelistirir veya zmler.
6 Egitim srecinde olusturdugu birikimi yazili ve szl sunabilme becerisine sahip olmak.
7 Bir sorunu zmek iin ekip olarak sorumluluk yklenir, gerekirse bireysel dzeyde sorumluluk alip bagimsiz alisabilir.
8 Yasam boyu grenme ve sorgulama bilinci kazanmak.
9 Edinecegi elestirel ve analitik dsnme sayesinde kendi grenim gereksinimlerini belirlemek ve bu gereksinimleri karsilamak
10 Ingilizceyi en az Avrupa Dil Portfy B2 Genel Dzeyinde kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve degisiklikleri izleyebilmek ve meslektaslari ile iletisim kurabilmek.
11 Alaniyla ilgili bilgilerin toplanmasi, yorumlanmasi, duyurulmasi ve uygulanmasi asamalarinda toplumsal, bilimsel ve etik degerlere sahip olmak.
12 Degisime ve yenilige aik olma tutumunu gelistirir

Ders ve Program Yeterlilikleri likisi

Program Yeterlilikleri

Dersler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Econ 501 4 2 3 4 2 2 1 3 2 2 1 2
Econ 502 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
Econ 503 4 4 4 4 3 1 2 3 4 2 3 4
Econ 504 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
Econ 505 4 4 3 4 3 4 3 4 3 0 4 3
Econ 506 4 4 3 3 3 1 2 3 4 2 3 4
Econ 507 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
Econ 508 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
Econ 509 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
Econ 590 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 0
Econ 591 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 0
Econ 599 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 0
Intt 508 4 1 3 4 3 2 1 1 3 3 1 1
Man 513 4 2 3 4 3 3 1 2 2 3 1 1
Man 522 4 1 3 4 3 2 1 1 3 3 1 1

0 en az, 4 en yksek katky gstermektedir.

Program Yeterliliklerinin TY Alan Yeterlilikleri ile likisi

Sosyal ve Davran Bilimleri Temel Alan Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama asndan aralarndaki ilikiyi kavrayacak ekilde sahiptir.

Finansal ekonomi ve dier ilgili sosyal bilimlerle alakal temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar aras iliki kurar.

Finansal ekonomiyle ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Alannn ilikili olduu disiplinler aras etkileimi kavrar.

Finansal ekonomi ile dier sosyal bilim alanlar arasnda iliki kurarak disiplinleraras analiz yapma yeteneine sahip olur. 

Sosyal ve Davran Bilimlerinde temel kavramlar kavrar, kavramlar aras ilikilere hakimdir.

Finansal ekonomi ve dier ilgili sosyal bilimlerle alakal temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar aras iliki kurar.

Finansal ekonomi ile dier sosyal bilim alanlar arasnda iliki kurarak disiplinleraras analiz yapma yeteneine sahip olur.

nsanlar ve toplumlararas ilikilerin ileyi kurallarna dair temel bilgilere sahiptir.

Finansal ekonomi ile dier sosyal bilim alanlar arasnda iliki kurarak disiplinleraras analiz yapma yeteneine sahip olur. 

Toplumlarnn yaad dnmlerin nedenleri ve sonular hakknda temel bilgilere sahiptir.

Finansal ekonomi ile dier sosyal bilim alanlar arasnda iliki kurarak disiplinleraras analiz yapma yeteneine sahip olur. 

Sosyal ve Davran Bilimlerinin gerektirdii aratrmalar yapma, aratrmalarn nasl planlanaca bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.

Finansal ekonomi ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Sosyal ve Davran Bilimlerinin gerektirdii ileri dzeyde veri ileyerek bilgi elde edebilmek iin gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama dzeyinde sahiptir.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansmalarn deerlendirme becerisine sahiptir.

Finansal ekonomi ve dier ilgili sosyal bilimlerle alakal temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar aras iliki kurar.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Sosyal ve davran bilimleri alanna ilikin kuramlara hakim ve bunlardan yola karak alma hayatnda rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazrlama bilgisine sahiptir.

Finansal ekonomi ve dier ilgili sosyal bilimlerle alakal temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar aras iliki kurar.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.Yaam boyu  renme  ve sorgulama bilinci kazanr.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Karar alma, karar uygulama ve davran haline getirmede alana ilikin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur. 

Alana ilikin elde edilen bilgileri, ilgili kiilere teorik ve pratik esaslar ile aktarabilme yeteneine sahiptir.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Finansal ekonomi ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Alannda edindii bilgileri farkl disiplin alanlarndan gelen bilgilerle btnletirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluturur.

Finansal ekonomi ile dier sosyal bilim alanlar arasnda iliki kurarak disiplinleraras analiz yapma yeteneine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Alanndaki ulusal ve/veya uluslararas toplantlarda szl ve yazl zgn sunumlar yapar.

Eitim srecinde oluturduu birikimi yazl ve szl sunabilme becerisine sahip olur.

Alan ile ilgili karlalan sorunsallar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Finansal ekonomi ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi bana bamsz bir ekilde zer.

Bir sorunu zmek iin ekip olarak sorumluluk yklenir, gerekirse bireysel dzeyde sorumluluk alp bamsz alabilir.

Alanla ilgili uygulamada grlebilecek herhangi bir aksakl veya sorunu zmek iin bireysel ve ekip olarak sorumluluk yklenir ve gerektiinde inisiyatif alr.

Bir sorunu zmek iin ekip olarak sorumluluk yklenir, gerekirse bireysel dzeyde sorumluluk alp bamsz alabilir.

Alanla ilgili her trl proje veya hedefi planlar ve ynetir.

Finansal ekonomi ile ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Takm almas srecinde, gerekli grd anda almas gereken liderlik sorumluluunun bilincinde olduunu gsterir.

Bir sorunu zmek iin ekip olarak sorumluluk yklenir, gerekirse bireysel dzeyde sorumluluk alp bamsz alabilir.

alma alan ile ilgili vizyon, ama ve hedef belirler.

Edinecei eletirel ve analitik dnme sayesinde kendi renim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karlar.

Alan ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel alma ya da ekip almas ile hazrlayp yaynlayarak alanndaki bilginin snrlarn geniletir.

Finansal ekonomi ve dier ilgili sosyal bilimlerle alakal temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar aras iliki kurar.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden  sonu ve eletiri szgecinden geirerek deerlendirir.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Alanla ilgili ilgi ve istei srekli canl tutabilecek seviyededir.

Finansal ekonomi ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Edinecei eletirel ve analitik dnme sayesinde kendi renim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karlar.

Alannda edindii temel dzeydeki bilgi ve becerileri katkc, sorgulayc ve retici bir yaklamla deerlendirir, renme gereksinimlerini belirler ve karlar.

Edinecei eletirel ve analitik dnme sayesinde kendi renim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karlar.

Alan ile ilgili ulusal ve uluslararas yaynlar takip eder.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

renimini ayn alanda bir ileri eitim dzeyine veya ayn dzeydeki bir meslee katk retecek biimde ynlendirir.

Edinecei eletirel ve analitik dnme sayesinde kendi renim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karlar.

Yaamboyu renme ve sorgulama bilincine sahiptir.

Yaam boyu  renme  ve sorgulama bilinci kazanr.

Alan ile ilgili edindii bilgi ve becerileri, yazl ve szl olarak aktarr.

Eitim srecinde oluturduu birikimi yazl ve szl sunabilme becerisine sahip olur.

Alanla ilgili zm nerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylar.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Eitim srecinde oluturduu birikimi yazl ve szl sunabilme becerisine sahip olur.

Akademik alma ortamnda bilgi paylama, ortak alma ve eletirel yaklamlar deerlendirebilme ve almasna dahil edebilme yetkinliine sahiptir.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Eitim srecinde oluturduu birikimi yazl ve szl sunabilme becerisine sahip olur.

Alanla ilgili bilgi ve uygulamalar, sosyal sorumluluk yaklam erevesinde proje ve etkinliklere dntrr.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanmas, yorumlanmas, duyurulmas ve uygulanmas aamalarnda toplumsal, bilimsel ve etik deerlere sahip olur.

yaamna dahil olduunda kuramsal altyap ve kavramsal zenginliinin yaratt farkll bireysel kariyerine yanstr.

Edinecei eletirel ve analitik dnme sayesinde kendi renim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karlar.

Deiime ve yenilie ak olma tutumunu gelitirir.

Sosyal ilikileri ve bu ilikileri ynlendiren normlar eletirel bir bak asyla inceler, gelitirir ve gerektiinde deitirmek zere harekete geer.

Finansal ekonomi ile  dier sosyal bilim alanlar arasnda iliki kurarak disiplinleraras analiz yapma yeteneine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Bir yabanc dili en az Avrupa Dil Portfy B2 Genel Dzeyinde kullanarak alanndaki bilgileri izler ve meslektalar ile iletiim kurar.

ngilizceyi en az Avrupa Dil Portfy B2 Genel Dzeyinde kullanarak finansal ekonomiyle ilgili bilgileri ve deiiklikleri izleyebilir ve meslektalar ile iletiim kurabilir.

Alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar yazlm ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluturulmas (toplama, yorumlama ve sonularn duyurulmas) srecinde toplumsal, kltrel, bilimsel ve etik deerlere uygun hareket eder.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanmas, yorumlanmas, duyurulmas ve uygulanmas aamalarnda toplumsal, bilimsel ve etik deerlere sahip olur.

Gelecee ynelik tahminlerde bulunur.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.

Yaam boyu renme ve sorgulama bilinci kazanr.

Sosyal haklarn evrensellii, sosyal adalet, kalite ve kltrel deerler ile evre koruma, i sal ve gvenlii konularnda yeterli bilince sahiptir.

Finansal ekonomi ve dier ilgili sosyal bilimlerle alakal temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar aras iliki kurar.

Finansal ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanmas, yorumlanmas, duyurulmas ve uygulanmas aamalarnda toplumsal, bilimsel ve etik deerlere sahip olur.

Deiime ve yenilie kar ak tutuma sahiptir.

Deiime ve yenilie ak olma tutumunu gelitirir.

Sosyal ve davransal olgulara dair grlerini alann salad yntem ve bilgi kmesini kullanarak gelitirir ve olaylar yorumlamada yetkinlie sahiptir.

Finansal ekonomi ile ilgili sorunlar analiz etmeye yarayacak nicel ve nitel yntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.

Finansal ekonomi ile ilgili karlalan sorunlar tespit eder ve aratrma yntemlerini kullanarak zm nerileri gelitirir veya zmler.

Alannda zmsedii bilgiyi, problem zme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararas dzeyde ve disiplinler aras almalarda kullanr.

Finansal ekonomi ile dier sosyal bilim alanlar arasnda iliki kurarak disiplinleraras analiz yapma yeteneine sahip olur.

Eitim srecinde oluturduu birikimi yazl ve szl sunabilme becerisine sahip olur.