2021 - 2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılan Dersler

Ders KoduDers AdıHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
AİIT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
ESR101Etik ve Sosyal SorumlulukHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK103İktisatHaftalık Ders Programı
HUK111Medeni HukukHaftalık Ders Programı
HUK111Medeni Hukuk  (Baş. Hükümleri, Şahsın Huk., Aile Huk.)Haftalık Ders Programı
HUK113Hukuk BaşlangıcıHaftalık Ders Programı
HUK121Anayasa HukukuHaftalık Ders Programı
HUK123Roma HukukuHaftalık Ders Programı
HUK125Devlet TeorileriHaftalık Ders Programı
HUK125Devlet TeorisiHaftalık Ders Programı
HUK201Siyasi TarihHaftalık Ders Programı
HUK203Haberleşme HukukuHaftalık Ders Programı
HUK205Anayasa YargısıHaftalık Ders Programı
HUK207Türk Hukuk TarihiHaftalık Ders Programı
HUK211KriminolojiHaftalık Ders Programı
HUK213Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)Haftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK217Milletlerarası HukukHaftalık Ders Programı
HUK217Milletlerarası HukukuHaftalık Ders Programı
HUK231Ceza Hukuku (Genel Hükümler)Haftalık Ders Programı
HUK241İdare HukukuHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK261Maliye (Mali Hukuk)Haftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK301Hukuk SosyolojisiHaftalık Ders Programı
HUK303Sağlık HukukuHaftalık Ders Programı
HUK313Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)Haftalık Ders Programı
HUK315Eşya HukukuHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK317Medeni Usul HukukuHaftalık Ders Programı
HUK321İdari Yargılama HukukuHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK322Ekonomik SuçlarHaftalık Ders Programı
HUK331Ceza Hukuku (Özel Hükümler)Haftalık Ders Programı
HUK361Vergi HukukuHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK363Avrupa HukukuHaftalık Ders Programı
HUK371Ticaret Hukuku IHaftalık Ders Programı
HUK376Mesleki İngilizce IHaftalık Ders Programı
HUK415Miras HukukuHaftalık Ders Programı
HUK417İcra - İflas HukukuHaftalık Ders Programı
HUK417İcra ve İflas HukukuHaftalık Ders Programı
HUK419Devletler Özel HukukuHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK421Adli TıpHaftalık Ders Programı
HUK423İş HukukuHaftalık Ders Programı
HUK427Sosyal Güvenlik HukukuHaftalık Ders Programı
HUK429İnsan Hakları ve Uluslararası KorunmasıHaftalık Ders Programı
HUK431Ceza Usul HukukuHaftalık Ders Programı
HUK431Ceza Usulu HukukuHaftalık Ders Programı
HUK440Uluslararası KorumaHaftalık Ders Programı
HUK441Mesleki İngilizceHaftalık Ders Programı
HUK451Dış Ticaret HukukuHaftalık Ders Programı
HUK457Tahkim HukukuHaftalık Ders Programı
HUK463İş HukukuHaftalık Ders Programı
HUK471Ticaret Hukuku IIHaftalık Ders Programı
HUK471Ticaret Hukuku II (Kıymetli Evrak, Deniz Tic., Sigorta Huk.)Haftalık Ders Programı
HUK479Fikir ve Sanat Eserleri HukukuHaftalık Ders Programı
HUK481Çevre HukukuHaftalık Ders Programı
HUK491Adli Metinler ve Meslek KurallarıHaftalık Ders Programı
HUK517Ölüme Bağlı TasarruflarHaftalık Ders Programı
HUK518Sigorta Hukukunda Zenginleşme YasağıHaftalık Ders Programı
HUK525Üçlü Borç İlişkileriHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK526Siyasi Partiler HukukuHaftalık Ders Programı
HUK537Haksız Rekabet ve Reklam HukukuHaftalık Ders Programı
HUK538Kanun YollarıHaftalık Ders Programı
HUK540Avrupa Birliği Vergi SistemleriHaftalık Ders Programı
HUK547Uluslararası (Ticari) TahkimHaftalık Ders Programı
HUK551Tüketicinin Korunması HukukuHaftalık Ders Programı
HUK555İrtifak HaklarıHaftalık Ders Programı
HUK557Hukukta YöntemHaftalık Ders Programı
HUK558Anayasa Hukukunda Güncel MeselelerHaftalık Ders Programı
HUK562İş Akdinin Feshi ve Hukuki SonuçlarıHaftalık Ders Programı
HUK567Suç Genel TeorisiHaftalık Ders Programı
HUK569Kamu Hukukunun TemelleriHaftalık Ders Programı
HUK573Kusursuz SorumlulukHaftalık Ders Programı
HUK577İdarenin Hukuki DenetimiHaftalık Ders Programı
HUK578Tıp Ceza HukukuHaftalık Ders Programı
HUK581Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel BaşvuruHaftalık Ders Programı
HUK583Vergilendirmenin Anayasal İlkeleriHaftalık Ders Programı
HUK585İdare Hukukunun Temel İlkeleriHaftalık Ders Programı
HUK589Uluslararası hukukun Güncel SorunlarıHaftalık Ders Programı
HUK590SeminerHaftalık Ders Programı
HUK593Ceza Muhakemesi EvreleriHaftalık Ders Programı
HUK595Milletlerarası Ticaret HukukuHaftalık Ders Programı
HUK599TezHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
HUK605Kamu Maliyesinin SorunlarıHaftalık Ders Programı
HUK626Evliliğin Genel HükümleriHaftalık Ders Programı
HUK636Hukukta AykırılıkHaftalık Ders Programı
HUK637İş Hukuku TazminatlarıHaftalık Ders Programı
HUK644İş Görme SözleşmeleriHaftalık Ders Programı
HUK649Uluslararası Hukukta Kuvvet KullanmaHaftalık Ders Programı
HUK651Adi ŞirketHaftalık Ders Programı
HUK653Ybancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve TenfiziHaftalık Ders Programı
HUK655Ceza Hukukunda Taksirli SuçlarHaftalık Ders Programı
HUK657Çek Hukukunda Güncel MeselelerHaftalık Ders Programı
HUK690SeminerHaftalık Ders Programı
HUK696Yeterlik SınavıHaftalık Ders Programı
HUK699TezHaftalık Ders Programı
RME500Araştırma Yöntemleri ve EtikHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
TURK103Türk DiliHaftalık Ders Programı
YBD109Yabancı Dil IHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki
YBD209Yabancı Dil IIHaftalık Ders ProgramıSayfa Linki