ANKAYA NVERSTES
2009-2010 RETM YILI BAHAR DNEM  CRETLER

          Lisans ve nlisans rencilerinin  2009-2010 retim yl bahar dnemi cret miktarlar ekli tabloda belirtilmi olup, demeler (Hazrlk Snf Dahil) 28 Ocak-03 ubat 2010, ders kaytlar 10-12 ubat 2010, ekle-sil dnemi ve ge kaytlar da 01-02 Mart 2010 tarihleri arasnda yaplacaktr.

         rencilerimiz, bahar dnemi cretlerini yukarda belirtilen tarihler arasnda Trkiye'nin her yerinden Vakflar Bankas'nn herhangi bir ubesine giderek banka grevlisine ankaya niversitesi renci numaralarn sylemek suretiyle yatrabileceklerdir.

         demeler sadece Trk Liras olarak yaplacaktr.

         cretlerde 26 Ocak 2010 tarihindeki (1,5017) T.C.Merkez Bankas efektif sat kuru esas alnacak, 04 ubat-  02 Mart  2010 tarihleri arasnda cret yatrmalar durumunda KDV dahil 65 TL. gecikme creti uygulanacaktr.

         02 Mart 2010 tarihinden sonra hibir ekilde kayt ilemi yaplmayacaktr.

         retim cretini 28 Ocak-03 ubat 2010 tarihlerinde tam yatran renciler dekont onay yaptrmadan ders kayt ilemlerini tamamlayacak, 03 ubat 2010 tarihinden sonra cret yatracak renciler ise renci leri Mdrl'nde dekont onay yaptrdktan sonra  ders kayt ilemlerini tamamlayacaklardr.

         Hazrlk Snf rencileri retim cretlerini yatrdktan sonra dekontlarn 28 Ocak-02 Mart 2010 tarihleri arasnda renci leri Mdrl'ne, Hazrlk Snf dndaki renciler ise ders kayt ilemleri srasnda dekontlarn danmanlarna teslim edeceklerdir.

         Bankadan alacanz dekontta renci numaranz, adnz, soyadnz ile blmnzn yer almasna dikkat ediniz.

         retim creti, Trkiye'nin her yerinden aada belirtilen banka ubesindeki hesap numarasna yatrlabilecektir.

            T.VAKIFLAR BANKASI MERUTYET UBES

            TL. BANKOMAT HESAP NO                              :    TR280001500158007260429262

Prof. Dr. Yahya K. BAYKAL
Rektr V.

2009-2010 ETM-RETM YILI BAHAR DNEM CRETLER