Çankaya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen  genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23, 25 ve 26. maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.


Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (*) işaretli birim/bölüme başvuracak adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8.Madde 7. Paragraf" da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.
a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,
b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,
c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olduğunu belgelemesi, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans,Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri,atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri  (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması zorunludur).

•Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda,akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli  puan alma şartı yanısıra,başvuruları  kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olan adayların başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti eklemeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                            

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (29.05.2017 saat 17:00 )

 

S.NO: İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik Düzey
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(*) Uluslararası İlişkiler Avrupa Çalışmaları
Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri
114104
114103
1 Doç.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uygulamalı İletişim - - 1 Prof.
Halkla İlişkiler
Reklamcılık
- - 1 Doç. / Yrd.Doç.
İktisat(*) Ekonometri Uygulamalı Makro Ekonometri
Zaman Serisi Analizi
110603
110605
1 Prof.
Mikro İktisat Sanayi Ekonomisi 112119 1 Prof.
Bankacılık ve Finans(*) Uluslararası İktisat - - 1 Prof.
                 
2 MİMARLIK FAKÜLTESİ İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik Düzey
İç Mimarlık(*) İç Mimarlık İç Mimari Tasarım
Mimari ve Çevre Psikolojisi
Ürün Tasarımı

80403
80110
80308

1 Yrd.Doç.
Şehir ve Bölge Planlama(*) Şehir ve Bölge Planlama Şehir Ekonomisi
Şehir Planlama

80207
80208

1 Yrd.Doç.
1 Prof.
                 
3 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik Düzey
Bilgisayar  Mühendisliği(*) Bilgisayar  Mühendisliği Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
- 1 Prof.
Yapay Zekâ
Bilgisayar Yazılımı
Bilişim Sistemleri
- 1 Prof.
Endüstri Mühendisliği(*) Endüstri Mühendisliği Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi - 1 Doç.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri - 1 Prof. / Doç. / Yrd.Doç.
Yapay Öğrenme
Yapay Görme
İşaret İşleme
- 1 Yrd.Doç.
Makine Mühendisliği(*) Makine Mühendisliği Akım Makinaları
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
- 1 Yrd.Doç.
                 
4 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik Düzey
İngiliz Dili ve Edebiyatı(*) Filoloji Temel Alanı Dünya Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı 4.019 1 Prof.
1 Doç.
Psikoloji(*) Sosyal Psikoloji - 1.136 1 Yrd.Doç.
Matematik(*) Matematik Matematiksel Analiz 20.404 1 Prof.
                 
5 HUKUK FAKÜLTESİ İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik Düzey
Hukuk          Hukuk İdare Hukuku 2.054 1 Prof. / Doç.
Ticaret Hukuku 2.132 1 Prof. / Doç.
                 
6 ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik Düzey
  Temel Mühendislik, Kimya Biyo Mühendislik   1 Prof.
                 
7 MESLEK YÜKSEKOKULU İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik           Düzey
Dış Ticaret Programı(*) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uluslararası Ticaret Makro İktisat 1119 1 Yrd.Doç.
                 
8 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU İhtiyaç Duyulan
(Temel Alan, Bilim Alanı)
Anahtar Sözcük Kodu Kadro İhtiyacı Akademik Düzey
  Hukuk Genel Kamu Hukuku 2047 1 Yrd.Doç.

 

Başvuru formu için tıklayınız. 

 

Duyuru Ekleme Tarihi : 12.05.2017 14:18

Duyuru Güncelleme Tarihi : 26.05.2017 14:48