Çankaya Üniversitesi URAP Vakıf Üniversiteleri Sıralamasında 6. Sıraya Yükseldi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’deki Üniversitelerin 2018-2019 sıralama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Çankaya Üniversitesi, URAP-2018, Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralaması’nda,  6. Sıraya yükseldi.

Tıp Fakültesi Olmayan Tüm Devlet - Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralamasında ise, Çankaya Üniversitesi, yine çok önemli bir başarı göstererek 11. Sıraya yerleşti.  

 

Kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralayan URAP, Türkiye sıralamasında Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanmaktadır. Elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan sıralamalar 

* Makale Sayısı,
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı,
* Atıf Sayısı,
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı,
* Toplam Bilimsel Doküman Sayısı,
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı,
* Doktora Öğrenci Sayısı,
* Doktora Öğrenci Oranı,
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

olmak üzere 9 kriter esas alınarak yapılmaktadır. Bu kriterler üniversitelerin gelişmişliği konusunda çok önemli bilgiler veren evrensel kriterlerdir.

Günümüzde dünyadaki üniversitelerin akademik başarılarına göre sıralanması giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu amaçla akademik kalitenin ölçümüne odaklanan URAP dışında dünyada yükseköğretim kurumlarını farklı alanlarda değerlendiren sistemlerin başında,

* THE Times (İngiltere)
* Webometrics (İspanya)
* SCIMAGO (İspanya)
* ShanghaiJiaoTong Üniversitesi - ARWU (Çin)
* QS (İngiltere)
* Leiden Üniversitesi (Hollanda)

 

gelmektedir. Her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olan bu sistemler, üniversitelerin gerek güçlü gerekse gelişmeye açık yönlerine dikkat çekmekte olup, dünya üniversiteleri arasında en çok kullanılan ve takip edilen sıralama sistemleridir.

2016-2021 Stratejik Planı ile somutlaşan, “İnsan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı verileceği, uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmekvizyonu çerçevesinde nitelik ve nicelik bakımından önemli gelişmelerin yaşandığı Çankaya Üniversitesi'nde ortaya çıkan bu önemli başarıda payı olan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, Çankaya Üniversitesi'ne destek veren her paydaşımıza en içten şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

                                                                       

Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu
Rektör

 

 

URAP sıralamaları 27Eylül 2018

URAP 2018 Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralaması

 


Duyuru Ekleme Tarihi : 01.10.2018 10:09Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL