Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Dilekçe Verecek Öğrencilerin Dikkatine

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
DİLEKÇE VERECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

  • Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan dilekçelerin kullanılması gerekmektedir.
  • Dilekçelerin Fen Edebiyat Fakültesi web sayfasında Öğrenci Dilekçeleri  başlığı altında yer almaktadır. İhtiyacınız olan konudaki  dilekçeyi indiriniz. Danışmanınızla birlikte doldurup, gerekli yerleri imzalayarak, Bölüm Başkanlığınıza teslim ediniz.

 

Fen Edebiyat  Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan formlar dışında işlem yapmak isteyen öğrencilerin dilekçelerinde bulunması gerekenler:

 

  • Bölüm Başkanlığı’na hitaben yazılması.
  • İsim, soy isim, öğrenci numarası, tarih, telefon numarası ve imza olması.
  • İlgili dersin kodu, adı, kredisi ve grubunun yazılması.
  • Dilekçe ekine gerekli evrakın (not dökümü, dekont, sağlık raporu vs.) konulması.
  • Dilekçelerin danışmanlar tarafından kontrol edildikten sonra  Bölüm Başkanlığın teslim edilmesi
  • Dilekçelerin, işlem süreleri gereği makul süre içerisinde ya da ilgili yönetmelik maddesinde belirtilen tarihlere bağlı kalarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Dilekçede belirtilen bilgilerin eksik olması durumunda dilekçenin işleme alınmaması ya da gecikme yaşanması söz konusu olacaktır.
  • E-posta ya da faks ile iletilen dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Ocak, 2019

 


Duyuru Ekleme Tarihi : 07.01.2019 13:18Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL