Ana Sayfa » Üniversite Hakkında

 Çankaya Üniversitesi Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Görev Tanımı

 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının aktif olarak çalışmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerini yürütür.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının yapacakları etkinliklerde ihtiyaçlarının olanaklar ölçüsünde karşılanması, takibi ve denetimini yapar.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarını Çankaya Üniversitesi kimliğiyle ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet göstermeye teşvik eder.
 • Çankaya Üniversitesi öğrencilerini ilgi duydukları alanlarda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gösterecek yeni topluluklar kurmaya veya var olan toplulukları etkin kılmaya teşvik eder.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının etkinliklerini destekler.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarını konferans, panel, seminer, söyleşi, konser, gösteri, sergi vb. etkinlikleri düzenlemeye teşvik eder.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere, toplantılara, turnuvalara ve yarışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları arasındaki iletişimi ve iş birliğini arttırmayı hedef alır.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları başkanlarıyla güz ve bahar dönemi başında Rektörlüğün katılımıyla toplantılar düzenler.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği yapar.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları çalışma konusuna göre eğitmenlerle çalışmaktadır. Eğitmenlerin başvuruları, görevlendirmeleri, çalışma saatleri ve yeri Kültür Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Rektörlüğe bildirilir.
 • Çankaya Üniversitesi bahar şenliğini ilgili organizasyon komitesi ile beraber düzenler.
 • Çankaya Üniversitesi bahar şenliğinde öğrenci topluluklarının yapacakları etkinlikleri düzenler.
 • Çankaya Üniversitesi bahar şenliğinde öğrenci toplulukları, öğrenciler ve yiyecek firmalarının stant başvurularını alır.
 • Çankaya Üniversitesi Kültür Hizmetleri olarak Çankaya Üniversitesi'ni temsilen çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Çankaya Üniversitesi Mavi Salon ve Kırmızı Salon'un kullanımını düzenler. Teknik hizmet sağlar. Salonlarla ilgili bakım ve onarımı takip eder. Eksiklerini Rektörlüğe bildirir.
 • Çankaya Üniversitesi mezuniyet töreni ve mezunlar buluşması ile ilgili organizasyon komitesi ile beraber organizasyon aşamalarında görev alır.
 • Diğer Üniversitelerin Kültür Hizmetleri Müdürlükleriyle iletişim kurar. Üniversiteler arası kültürel ve sanatsal işbirliğini sağlar.
 • Üniversite yönetiminin uygun görüp görevlendirdiği diğer tüm konularda çalışmalar yapar.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlar.
 • Toplumsal hizmetler konusunda çalışmalar yapar.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının her türlü etkinliğini Kültür Hizmetleri Müdürlüğü panolarında ve Üniversitemiz etkinlik takviminde duyurur.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının çalışmalarına yönelik Üniversitemiz dışından gelen her türlü etkinlik yazısının ilgili topluluklara duyurulmasını sağlar.
 • Çankaya Üniversitesinin gerçekleştirdiği tören, anma günü, şenlik, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri kısmen veya tamamını kayda alarak, arşivler.
 • Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının yıl boyunca yaptıkları etkinliklerin haberlerini yazarak Gündem Dergisinde yayımlanması için ilgili birime ulaştırır.