NUCLEAR & RENEWABLE ENERGY RESOURCES

04-07 Temmuz 2010 tarihleri arasnda, ankaya niversitesi ve Gazi niversitesi tarafndan ortak dzenlenen ve Gazi niversitesi Glba Sosyal Tesisleri ve Konferans Merkezinde gerekletirilecek olan, 2.Uluslararas Nkleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Konferans hakkndaki ayrntl bilgilere www.nurer.org adresinden ulalabilirsiniz.

 

 Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL