14:00
-
16:00
Bilirkişilik Kanunu ve Getirdiği Yenilikler Konferansı
(Konferans)

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacı
İzzet BAŞARA
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanı

Yer: Balgat Kampüs,Mavi Salon
Etkinliği Düzenleyen: Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi
 

Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL