×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Senato Üyeleri

Çankaya Üniversitesi Yönetimi

Mütevelli Heyeti
Akademik Yöneticiler
İdari Yöneticiler
Senato Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Etik Kurulu

Senato Üyeleri
Prof. Dr. Hadi Hakan MARAŞ Rektör e-mail
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. Mehmet Nihat SOLAKOĞLU Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. M. Mete DOĞANAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Zehra Gediz URAK Mimarlık Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER Mühendislik Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Fahd JARAD Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Cemal OĞUZ Hukuk Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Mertol CAN Hukuk Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Burak GÜNALP İktisadi ve İdari Bil.Fak. Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. İres İSKENDER Mühendislik Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Özlem UZUNDEMİR Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Aslı ER AKAN Mimarlık Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Ziya ESEN Fen Bilimleri Enstitü Müdürü e-mail
Prof. Dr. Mehmet YAZICI Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü e-mail
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÖZSAÇMACI Meslek Yüksek Okulu Müdürü e-mail