×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Genel Bilgiler

Çankaya Üniversitesi, Türkiye’nin kalbi Başkent’te, insan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı vereceği, uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmek vizyonuyla Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) tarafından 5 Kasım 1997 yılında eğitime başladı.

Adını Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde önemli bir yere sahip Çankaya ilçesinden alan Üniversitemiz, binlerce öğrencisi ve mezunuyla Türk yükseköğreniminin lokomotif kurumları arasında yer almaktadır.

Kurumların sağlam temeller üzerinde yükselmeleri, onların geleneklerine bağlı olmaları ile mümkündür. Gelenek, zaman, sabır ve bilinç ile oluşur. Kurulduğu 1997 yılından bu yana kendi geleneğini oluşturan Üniversitemiz, çağı yakalayan, zamanın gelişmelerine ayak uyduran, bilimin evrensel ilkelerine sadık kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZE NASIL YERLEŞEBİLİRSİNİZ?

Üniversitemizi tercih eden adaylar, programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yerleştirilir. Kayıtlar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

ÖĞRETİM DİLİ

Çankaya Üniversitesinin öğretim dili %100 İngilizcedir. Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe eğitim vermektedir. Yabancı dil bilgisi yeterli olmayan öğrencilerimiz, bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmektedir.

AKADEMİK PROGRAMLAR

Çankaya Üniversitesinde 21 bölüme sahip 5 fakülte, 26 yüksek lisans ve 9 doktora programına sahip 2 enstitü, 4 programa sahip 2 meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen Yabancı Diller Bölümü bulunmaktadır.

AKADEMİK YIL

Çankaya Üniversitesinde bir akademik yıl; güz (birinci yarıyıl) ve bahar (ikinci yarıyıl) yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşmaktadır. Akademik yıl, final haftaları hariç 14 hafta sürmektedir. Dersler, dönemlik olarak düzenlenmektedir. Yoğunlaştırılmış bir süreç olan yaz öğretimi 7 hafta sürmektedir.

Hukuk Fakültesi lisans programında ise yıllık sistem uygulanmaktadır. Yıllık sistemde birinci ve ikinci dönem yoktur. Öğrenciler yılın ilk yarısının sonunda vize sınavına girmektedirler. İkinci yarıyıl sonunda ise final sınavları yapılmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik geçemedikleri dersler için bütünleme sınavı yapılmaktadır.

YAZ ÖĞRENİMİ

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz öğrenimi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz öğrenimi ücrete tabi olup, ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz öğreniminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir.“Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile burslu ve %50 indirimli yerleşen öğrencilere (Hazırlık Sınıfı hariç) tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine burslu ve %50 indirimli olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır.”

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Yatay Geçiş
Öğrenciler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” uyarınca yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçişler “genel not ortalamasına göre” ve “merkezi yerleştirme puanına göre” yapılabilmektedir. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.
Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nin 10. Maddesi’nde belirtilmiş olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim verilmektedir.

Dikey Geçiş
Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

 

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARI  

Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar, ana dal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift ana dal veya yan dal programına katılabilmektedirler. Programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler çift ana dal yaparak ikinci bir dalda öğrenim imkanına ve o bölüme ait lisans diplomasına sahip olabilmektedir. Yan dal programının amacı ise ana dal programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yan dal programını tamamlayan öğrencilere sertifika verilmektedir.

SOSYAL YARDIMLAR

Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma
Öğrencilerimizin, ders saati dışındaki boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamayı, kişiliklerinin ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı, iş disiplini edinmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda öğrencilerimiz kısmı süreli olarak fakülte, yüksekokul, enstitü, daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlüklerde çalışabilmektedir.
Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili işlemler ’Çankaya Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’ne göre yapılmaktadır.

Mali ve Sosyal Yardım
Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yılbaşında başvuruda bulunan öğrenciler arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir. Mali ve Sosyal Yardım ile ilgili işlemler ”Çankaya Üniversitesi Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi”nin 8. Maddesi A- fıkrasına göre yürütülmektedir.

SAĞLIK

Öğrenci, akademisyen ve çalışanlarımızın sağlığı, Çankaya Üniversitesi için en önemli konuların başında gelir. Merkez Kampüs’te bulunan Sağlık Merkezinde, uzman doktor, psikolog ve hemşire görev almaktadır. Sağlık Merkezi’nde poliklinik hizmeti, ilk yardım ve koruyucu sağlık hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimizin sağlık merkezimiz dışından aldığı istirahat raporları, öğrenci sağlık işleri yönetmeliğimize göre geçerli olup olmadığı incelenerek bölümlere bildirilmektedir.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Üniversitemiz Erasmus Programı kapsamında aktif bir şekilde öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir. Üniversitemizdeki Erasmus Programı uygulamaları ve anlaşmalı olduğumuz üniversiteler hakkında bilgiye http://erasmus.cankaya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

YÖNETMELİKLER

Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar ara, dönem sonu ve bütünleme sınavı şeklinde yapılmaktadır. Her dönem en az bir ara sınav gerçekleştirilmektedir. Dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevler ve derse devam durumu göz önünde tutularak, yönetmeliklerde belirtilen karşılıklardan az olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından harf notu olarak belirlenmektedir. Bütünleme sınavı, öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız oldukları derslerden girebilecekleri sınavlar olup, o dersin dönem sonu sınav notu yerine geçmektedir.

Şeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri  
Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerinden, bir yarıyıl sonunda normal eğitim süresi içindeki öğrenciler için son sınıf hariç en az üç ders ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılmaktadırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilmektedir.

Kayıt Yenileme
Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim ücretini ödeyerek, ders programlarını onaylatarak kaydını yenilemek durumundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencilerimiz sorumludur. Öğrencilerimiz kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdür.

Öğrenci Danışmanlığı
Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu bölüm tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur.

Devam Zorunluluğu
Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Hastalık, tutukluluk, ailevi ve haklı, geçerli nedenlerle oluşan süreler hakkında ilgili Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Öğrenci İzinleri
Üniversiteye kesin kaydını yeni yaptırmış öğrencilere ilk yarıyıl için izin hakkı kullandırılmaz. Sonraki yarıyıllarda kayıt dondurmak isteyen öğrencimiz, bu talebini dönem başında, ders alma süreleri bitmeden gerekçeli bir dilekçe ve ekli belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokul/İngilizce hazırlık sınıfı müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Hazırlık Sınıfı ve Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarda toplam en fazla iki yarıyıl, lisans programlarında da en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konmaz.  

Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlar ile “Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi”nin 4. Maddesi hükümlerine uygun olarak başvurulan sağlık kuruluşlarından alınan ve Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi’nce kabul edilen raporlar geçerlidir. Raporlar, verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Öğrencilerin, aldıkları raporları, raporun bitiminden en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne teslim etmeleri gerekir. Aksi halde raporları geçerliliğini kaybeder.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Çankaya Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları sayesinde, öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde yer almalarını, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Öğrenci Toplulukları İçin Tıklayınız

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLAR İÇİN TIKLAYINIZ