17:30
-
19:00
Mimarlık ve Tasarım Topluluğu Söyleşileri -1
(Söyleşi)

Yrd. Doç. Dr. Umut ŞUMNU, Başkent Üniversitesi

Öğr. Gör. ONUR ÖZKOÇ, TED Üniversitesi & Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yer: Balgat Kampüsü Mavi Salon
Etkinliği Düzenleyen: Mimarlık ve Tasarım Topluluğu
 

Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL