Çankaya Üniversitesi
×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

   
     
Tüm Gün
Çankaya Üniversitesi Onuncu Yılında MÖHUK Sempozyumu
(Sempozyum)

08.30-10.00: Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU (Çankaya Üniversitesi Rektörü)

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

İsmail Rüştü CİRİT (Yargıtay Başkanı)

10.00-10.15: Çay/Kahve İkramı

I.OTURUM: KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKUNUN GENEL MESELELERİ (10.15-12.00)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi): Uluslararası Özel Hukukta Zamanaşımı
Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR (Ankara Üniversitesi): Güncel Gelişmeler Işığında Atıf Sorununa Bakış Denemesi
Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL (Galatasaray Üniversitesi): Doğrudan Uygulanan Kurallar
Doç. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA (Bilgi Üniversitesi): Yeniden Kamu Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ (Bilgi Üniversitesi): Statü Değişikliğinden Kaynaklanan Problemler: MÖHUK m. 3’ün Değerlendirilmesi
12.00-13.30: Öğlen Yemeği

II. OTURUM: ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI-I (13.30-14.40)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR (Çankaya Üniversitesi): MÖHUK- Mirasa İlişkin Meseleler ve Uygulama
Yrd. Doç. Dr. F. Elif ÇELİK (Ufuk Üniversitesi): MÖHUK m.13/1 Uyarınca Evlenme Ehliyet ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk
Dr. Barış TEKSOY (Ankara Üniversitesi): Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukunda Tüzel Kişiler ve MÖHUK'un 9. Maddesi
14.40-14.55: Ara (Çay-Kahve İkramı)

III. OTURUM: MİLLETLERARASI USUL HUKUKU I (14.55-16.55)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi): Adil Yargılanma Hakkı'nın Uluslararası Özel Hukuka Etkisi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi): Yabancı Vesayet Kararlarının Tanınmasında Karşılaşılan Sorunlar
Prof. Dr. Vahit DOĞAN (Antalya Bilim Üniversitesi): Milletlerarası Usul Hukukuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi-Eksiklikler (Derdestlik, Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri)
Doç. Dr. Rifat ERTEN (Ankara Üniversitesi): Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Yetki- Usulî Meseleler

Yer: Balgat Kampüs Konferans Salonu