Doç. Dr. Rabia Arzu KALEMCİ - Dersler

2019-2020 Güz Dönemi

Ders KodGrup Ders Adı 
MAN 211
1
Örgütsel Davranış Haftalık Ders Programı
MAN 435
1
Ulusötesi Yönetim Haftalık Ders Programı
MAN 561
1
İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Haftalık Ders Programı
MAN 590
7
Seminer Haftalık Ders Programı
MAN 599
10
Tez Haftalık Ders Programı
MAN 603
1
Örgüt Kuramı Haftalık Ders Programı


Doç. Dr. Rabia Arzu KALEMCİ Haftalık Ders Programı

Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL