Çankaya Üniversitesi -
×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

THE (Times Higher Education) World University Rankings 2021

Kurumların öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünümdeki performansını ölçen bir sıralama olan THE (Times Higher Education) World University Rankings 2021 Dünya Sıralamasında, Çankaya Üniversitesi, listeye giren 1527 üniversite arasında 401-500 bandında yer aldı.

Türkiye’den 43 üniversitenin girebildiği sıralamada, üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer almıştır.

Üniversitemiz, atıf sıralamasında ise listeye giren Türk üniversiteleri arasında Türkiye 1.si, Dünyada ise atıf sıralamasında 9 üniversite ile beraber birinciliği paylaşmaktadır.


THE (Times Higher Education) World University Rankings 2020

THE World University Rankings 2020 Dünya Sıralamasında Çankaya Üniversitesi, listeye giren 1397 üniversite arasında ilk 500 ‘de ve 401-500 bandında yer alıyor.

Sıralamaya Türkiye’den 34 üniversite girebilmiş ve üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında Sabancı Üniversitesi ile birlikte 1. sırada yer alıyor ve Türkiye’den ilk 500’de yer alan 2 üniversite olarak gözüküyor.THE (Times Higher Education) Emerging Economies University Rankings 2021

THE Emerging Economies University Rankings 2021 Dünya Sıralamasında Çankaya Üniversitesi, listeye giren 606 üniversite arasında ilk 100 ‘de ve 86. sırada yer alıyor.

Sıralamaya Türkiye’den 43 üniversite girebilmiş ve üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında 3. Sırada yer alıyor.

Atıfta ise Dünya sıralamasında tam puanla (100.0) 4 üniversite ile birinciliği paylaşırken, Türkiye sıralamasında ise tam puanla tek başına (100.0) 1. sırada yer almaktadır.


THE (Times Higher Education) Emerging Economies University Rankings 2020

Çankaya Üniversitesi , THE Emerging Economies University Rankings 2020 Dünya Sıralamasında, listeye giren 533 üniversite arasında 87. sırada yer aldı.

Ekonomisi gelişmekte olan üniversiteleri değerlendiren ve Türkiye’den 34 üniversitenin girebildiği sıralamada, üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer almıştır.
THE Asia University Rankings 2021

Üniversitemiz Asyanın en iyi üniversiteleri sıralaması THE Asia University Rankings 2021’de listeye giren 551 üniversite arasında 80. sırada, Türkiye üniversitelerinden de listede bulunan 43 Üniversite arasında 3. sırada yerini almıştır.


THE Asia University Rankings 2020

Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan, üniversiteleri en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi tüm temel görevlerinde değerlendiren Asya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında, Çankaya Üniversitesi listeye giren 489 üniversite arasında 65. sırada yer aldı.

Türkiye’den 34 üniversitenin girebildiği sıralamada, üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer almıştır.
THE (Times Higher Education) Impact Rankings for Individual SDGS - Industry, Innovation, and Infrastructure 2021

Times Higher Education Impact Rankings sıralamalarında üniversiteler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) baz alınarak 17 hedefte değerlendirilmektedir.

Çankaya Üniversitesi, THE (Times Higher Education) Impact Rankings for Individual SDGS - Industry, Innovation, and Infrastructure katagorisinde 2021 sıralamasında, listeye giren 680 üniversite arasında 401-600 bandında yer almıştır.

Türkiye’den 35 üniversitenin girebildiği sıralamada ise, üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında 21. sıradadır.


THE (Times Higher Education) Impact Rankings for Individual SDGS - Industry, Innovation, and Infrastructure 2020

THE (Times Higher Education) Impact Rankings for Individual SDGS - Industry, Innovation, and Infrastructure 2020 sıralamasında, Çankaya Üniversitesi, listeye giren 494 üniversite arasında 301-400 bandında yer almıştır.

Türkiye’den 33 üniversitenin girebildiği sıralamada ise, üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında 19. sıradadır.
THE (Times Higher Education) Young University Rankings 2021

50 yaşında veya daha küçük olan Dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı Times Higher Education Genç Üniversiteler sıralamasında Çankaya Üniversitesi listeye giren 475 üniversite arasında 93. sırada yerini almıştır.

Türkiye sıralamasında ise 31 üniversite arasında 3. sıradadır.


THE (Times Higher Education) Young University Rankings 2020

THE Young University 2020 Dünya Sıralamasında Çankaya Üniversitesi, listeye giren 414 üniversite arasında 88. sırada yer almıştır.

Türkiye’den 23 Üniversitenin girebildiği bu sıralamada Üniversitemiz, 2. sıradadır.
QS World University Rankings EECA (Emerging Europe and Central Asia) 2021

Yükselen Avrupa ve Orta Asya üniversitelerinin sıralamasını veren QS World University Rankings EECA 2021 Dünya Sıralamasında Çankaya Üniversitesi, listeye giren 400 üniversite arasında 221-230 bandında yer almıştır.

Türkiye’den 55 üniversitenin girebildiği sıralamada, üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında ise 29. sırada yer almıştır.
URAP 2020-2021 Dünya Sıralaması

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirmek için bilimsel metotlar geliştirmeyi ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen URAP 2020-2021 Dünya Sıralamasında Çankaya Üniversitesi, Türkiye’den sıralamaya girebilen 111 üniversite arasında 24. sırada yer aldı.

Dünyadan 3000 üniversitenin girebildiği sıralamada, üniversitemiz Dünya genelinde ise 1478. sırada yer almıştır.
UI GreenMetric Rankings 2020

UI GreenMetric World University Ranking, 2010 yılında başlatılan Universitas Indonesia'nın bir girişimidir. Bu sıralamanın amacı, dünyanın her yerindeki üniversitelerde Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik ile ilgili mevcut durum ve politikalara ilişkin çevrimiçi anketin sonucunu vermektir. Üniversite liderlerinin ve paydaşların dikkatini çekerek, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla önem verilmesi beklenmektedir.

UI GreenMetric Rankings 2020 Dünya sıralamasında, Çankaya Üniversitesi listeye giren 912 kurum arasında 595. sırada yer aldı.

Türkiye’den 56 üniversitenin girebildiği sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında ise üniversitemiz 41. sırada yer almıştır.


UI GreenMetric Rankings 2019

Dünya sıralamasında listeye 780 kurum girebilmiş ve Çankaya Üniversitesi listede 615. Sırada yer alıyor.

Sıralamada;

Ülke sıralaması başlığı altında verilen listede Türkiye’den sıralamaya dahil olan 43 üniversite arasında üniversitemiz 37. Sırada yer alıyor.

Bölgesel Sıralama başlığı altında verilen ve Dünya genelinde üniversitelerin dahil olduğu listede, Asya Kıtası için yapılan değerlendirmede 229 üniversite arasında üniversitemiz 190. Sırada yer alıyor.

Kampüs Standartları Sıralaması başlığı altında Dünya genelinde üniversitelerin dahil edildiği değerlendirmede 183 üniversite arasında üniversitemiz 154. Sırada yer alıyor.
SCIMAGO Institution Rankings 2020

Araştırma performansına, yenilikçi yaklaşımlarına/çıktılarına ve toplumsal etkiye dayalı 3 farklı kritere göre değerlendirme yapan SCIMAGO Institution Rankings 2020 Dünya sıralamasında, tüm sektörleri kapsayan kategoride Çankaya Üniversitesi, listeye giren 7026 kurum arasında 736. sırada yer aldı.

Tüm sektörleri kapsayan kategoride listeye Türkiye’den 81 kurumun girebildiği sıralamada üniversitemiz 22. sırada yer almıştır.

Bir diğer sıralama kategorisi olan “Yüksek Öğretim” sıralamasında ise listeye Türkiye’den 78 Üniversite girebilmiş ve üniversitemiz bu sıralamada yine 22. sırada almıştır.
ARWU (ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects) 2020

ARWU, dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülleri ve Alan Madalyaları kazanan mezunların ve personelin sayısı, Clarivate Analytics tarafından seçilen ve en çok atıf alan araştırmacıların sayısı, Nature and Science dergilerinde yayınlanan makale sayısı, indekslenen makale sayısı dâhil olmak üzere altı nesnel gösterge kullanmaktadır.

Dünyadan 500 üniversitenin girebildiği 2020 yılı ARWU’nun konu sıralamasında yer alan Matematik alanında, Üniversitemiz Türkiye’den sıralamaya giren tek üniversite olmuştur ve 101-150 bandında yer almıştır.