Dr. Öğr. Üyesi Arif Orçun SAKARYA - Dersler

2019-2020 Bahar Dönemi

Ders KodGrup Ders Adı 
FTP 206
1
E-Ticaret Haftalık Ders Programı
IT 599
2
Tez Haftalık Ders Programı
MAN 102
1
Yönetime Giriş Haftalık Ders Programı
MAN 431
1
Örgütlerde İnsan Haftalık Ders Programı
MAN 431
2
Örgütlerde İnsan Haftalık Ders Programı
MAN 526
1
Contemporary Management Techniques Haftalık Ders Programı
MAN 566
1
Kariyer Yönetimi ve Planlaması Haftalık Ders Programı
MAN 590
2
Seminer Haftalık Ders Programı
MAN 592
2
Proje Haftalık Ders Programı
MAN 599
2
Tez Haftalık Ders Programı


Dr. Öğr. Üyesi Arif Orçun SAKARYA Haftalık Ders Programı

Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL