Dr. Öğr. Üyesi Handan ÖZDEMİR - Dersler

2019-2020 Güz Dönemi

Ders KodGrup Ders Adı 
MAN 434
1
Perakende Pazarlaması Haftalık Ders Programı
MAN 441
1
Yeni Ürün Geliştirme Haftalık Ders Programı
MAN 499
2
Alan Çalışması Haftalık Ders Programı
MAN 534
1
Marketing Research And Applications Haftalık Ders Programı
PMY 501
1
İşletmeye Giriş Haftalık Ders Programı
PMY 592
3
Proje Haftalık Ders Programı


Dr. Öğr. Üyesi Handan ÖZDEMİR Haftalık Ders Programı

Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL