Öğr. Gör. Esen METİN
Görevi   
Uyruk T.C.
Oda No 
Telefon No 2844500-420
E-Mail esenmetin@cankaya.edu.tr
Akademik Derece
Lisans
 
Üniversite  :  Hacettepe Üniversitesi
Fakulte  :  Yabancı Diller Eğitimi
Bölüm  :  İngiliz Dili Öğretimi
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  1999
Yüksek Lisans
 
Üniversite  :  1. Hacettepe Üniversitesi (2002) 2. ODTÜ (2007)
Enstitü  :  1. Sosyal Bilimler 2. Sosyal Bilimler
Bölüm  :  1. İngiliz Dili Öğretimi 2. Eğitimde İnsan Kaynakları Geliştirme
Tez Konusu  :  1. İleri Düzey Konuşma Ders Müfredatı 2. Okutman Performans Değerlendirmesi
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2002
Doktora
 
Üniversite  :  Hacettepe
Enstitü  :  Türkiyat
Bölüm  :  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Tez Konusu  :  Yabancı Dil Öğretiminde Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirme
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  : 
Yabancı DillerÇankaya Üniversitesi

WEBMAIL