Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. Hasan Bahadır TÜRK
Görevi   
Uyruk T.C.
Oda No K Blok 405
Telefon No 2331241
E-Mail hbturk@cankaya.edu.tr
Akademik Alan
 Siyasal Düşünce ve Teori, Türkiye Siyaseti, Erkeklik Çalışmaları
Akademik Derece
Lisans
 
Üniversite  :  Gazi Üniversitesi
Fakulte  :  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm  :  Kamu Yönetimi
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2001
Yüksek Lisans
 
Üniversite  :  Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Enstitü  :  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm  :  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tez Konusu  :  Pierre Bourdieu's Contribution To The Debates Concerning Ideology And Discourse
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2005
Doktora
 
Üniversite  :  Ankara Üniversitesi
Enstitü  :  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm  :  Siyaset Bilimi
Tez Konusu  :  Genç Parti'yi Anlamak: Parti, Lider ve Kitle Üzerine Bir Çalışma
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2007
Akademik Ünvanlar
     Yrd.Doc.Dr.Çankaya Üniversitesi2010
     Doc.Dr.Çankaya Üniversitesi 2013
Yabancı Diller
Son Makale
 . H. Bahadır Türk, “Kafkaesk Bir Siyasal Düşünce: Giorgio Agamben Düşüncesinde Kafka’nın İzini Sürmek”, Toplum ve Bilim, sayı 141, 2017, ss. 96-121.