Üniversite Hakkında

FNANSAL EKONOM YKSEK LSANS PROGRAMI (Tezli-Tezsiz)

Ders erikleri

ECON 501 Microeconomics (Mikro Ekonomi):
Tam ve eksik rekabet artlarnda firma teorisi, tketici tercihleri, genel denge analizi, belirsizlik durumunda karar alma, optimal seim, arz ve talep, tekel ve tekelde fiyat farkllamas, oligopol modelleri, Marshallc ve Walrasc denge, Arrow-Debrau modeli, dallklar ve kamu mallar gibi ada mikroekonominin temel konularnda st dzey teorik bilgi

ECON 503 Macroeconomics (Makro Ekonomi):
Dersin ilk blmnde makroekomik modeller statik bir erevede ilenecektir. kinci blmde ise deiik byme modelleri kullanilarak uzun dnem byme teorileri incelenecektir. ktisadi dalgalanmalar, i dngleri ve enflasyonist basklarn ekonomik bymeye etkisi ve alternatif byme stratejileri ile para ve maliye politikalarnn etkin kullanmnn koullar teknik analizlerle retilecektir.

ECON 505 Financial Econometrics (Finansal Ekonometri):
Finansal Ekonometrinin tanm, kapsam ve alt disiplinleri. Indeks modeller, CAPM modelleri, Zaman serisi analizleri, Getiri oranlarnn ngrs, ARCH ve GARCH modelleri, Risk lmleri, Dorusal olmayan modeller, panel modelleri.

MAN 513 Financial Management (Finansal Ynetim):
Finans ilevleri ve rolleri, iletme finansmannn deien ve artan nemi; fon akm; i piyasalar ve uluslararas finans piyasalar; ynetimsel finansmann temel ara ve kavramlar; finansal analiz, planlama ve kontrol; menkul kymetler, iletme sermayesi, sermaye btesi, sermaye maliyeti, faiz borcu finansman, kaldra, stok finansman, ksa ve uzun-dnem finansman, kar pay politikas, finansal strateji ve politikalar, birlemeler, ortak yatrmlar ve elden karma.

ECON 502 Financial Economics (Finansal Ekonomi):
Belirsizlik durumlarnda seim yapma, portfy oluturma, varyans en dk portfyler incelenmektedir. Ayrca arbitraj, martingale, stokastik anlamda dominans kavramlaryla beraber Sermaye varlklar fiyatlandrma modeli ve kili fon ayrm teoremi anlatlacaktr. Son olarak belirgin ve belirgin olmayan ortamlarda genel denge ve radner dengesi.

ECON 504 Investment Analysis and Portfolio Management (Yatrm Analizi ve Portfy Ynetimi):
Yatrmlar, yatrm tipleri, bireyler ve kurumlarn yatrm motivleri, risk ve getirilerin lm, sermaye ve para piyasalar, yatrm deerlendirme sre ve metodlar, yatrm aralarnn analizi ve bono ve hisse senetlerinin ynetimi, prtfy teorisi ve uygulamalar, yatrm karalarnda matematiksel programlama uygulamalar

ECON 506 Money and Banking (Para ve Banka):
Parann Tanm, Faiz Oranlarn Anlamak, Faiz Oranlarnn Davran ekli, Faiz Oranlarnn Vade Yaps, Mali Yapnn Analizi, Banka letmesi ve Bankalarn Kaydi Para Yaratma Sreci, Merkez Bankas, Para Arz ve Parasal Taban, Para Arznn Belirleyicileri, Para Politikasnn Aralar, Amalar ve Hedefleri, Para Talebi, IS-LM erevesinde Para Politikas, AS-AD erevesinde Para Politikas, Para ve Enflasyon, Dviz Kuru Piyasalar.

ECON 507 Risk Analysis and Management (Risk analizi ve Ynetimi):
Riskin tanm, analizi ve risk lm teknikleri, bu methodlarn finans alanda uygulamalar, risk eitleri, finansal trev aralar ve bu aralarla risk ynetimi

INTT 508 International Commercial and Financial Institutions (Uluslararas Ticari ve Finansal Kurumlar):
DT, IMF, Dnya Bankas, BIS, EBRD gibi uluslararas ticari ve finansal kurumlarn yaplar ve faaliyetleri, lgili kurumlarn, finansal kaynak salamak ve iktisadi politikalar gelitirmek gibi ilikide bulunduklar lkelerde d dengenin salanmasna ve ekonomik kalknmann desteklenmesine ynelik rolleri

MAN 522 Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar):
Piyasalara katlanlarn incelenmesi, btn piyasalardaki ilikiler ve kurumlar, finansal araclarn analizi, fonlarn ak, faiz oranlarnn belirleyicileri, finansal piyasa aralar.

ECON 508 Financial Derivatives (Finansal Trevler):
Opsiyon, forward, futures, swap ve bunlarn kombinasyonu portfylerin oluturulmas, riske kar korunma yntemleri, beklentiler dorultusunda alnmas gereken long ve short pozisyonlarn analizleri detaylca incelenmektedir. Trev rnlerle yaplan riske kar korunma yntemlerinin yansra speklatif amal trev rn kullanmlar ve bunlarn sonular

ECON 509 International Financial Management (Uluslararas Finansal Ynetim):
Doviz piyasalar, Doviz kuru belirleme teorileri, demeler dengesi, Uluslararas ticaret finans, okuluslu finansal etkinlikler, Satn alma gc paritesi ve Fisher etkisi, Faiz oran paritesi, Dviz riski , Dviz future ve opsiyonlar, Uluslararas hisse senedi ve tahvil piyasalar, Uluslararas varlk ve bor ynetimi

ECON 313 Statistics and Econometrics (statistik ve Ekonometri):
Ekonometrinin tanm, kapsam ve alt disiplinleri. Basit dorusal regresyon modeli, anaktle ve rnek regresyon fonksiyonu kavramlar ve karlatrmas. Regresyon modelinin fonksiyonel zellikleri, varsaymlar, regresyon tahmincilerinin zellikleri. oklu ve kismi regresyon modelleri. En kk kareler ynteminin varsaymlar ve regresyon modellerine uygulan. Anlamllk testleri. Kukla deikenler. Spesifikasyon hatalar ve giderilmesi. Deiken varyans probleminin tespiti ve dzeltilmesi. Glge baml deikenlerin tahmini.

ECON 103 Fundamentals of Economics (Ekonominin Temelleri):
ktisadn tanm ve temel kavramlar, Ktlk, Tercih ve Fayda, Arz ve Talep, Esneklik, Arz-Talep uygulamalar, retim ve Maliyetler, Tam Rekabet Piyasas, Eksik Rekabet Piyasalar, Mikro ktisattan Makro ktisada Gei, Milli Gelir Muhasebesi, Toplam Talep-Toplam Arz Analizi, Makro Ekonomik Denge, Para, Parasal Sistem, Uluslararas Ticaret ve ktisadi Byme

MAN 101 Intrduction to Business (letmeye Giri):
letme ve zel teebbs sistemlerinin temelleri, iletmede mlkiyet biimleri, temel iletme ilevleri, pazarlama, muhasebe, finans, retim ve insan kaynaklar, ynetim ve organizasyon, iletme ve evre

MAN 519 Quantitative Analysis for Business Decisions (Isletme Kararlari Iin Sayisal Analizler)
Ynetime sayisal yaklasimlar, isletme kararlari iin deterministik ve stokastik analiz ve modeller, olasilik kavramlarinin gzden geirilmesi, kosullu olasilik, Bayes Teoremi, dagilimlar, merkezi egilim ve dagilim lleri, olasilikli ve olasiksiz karar verme modelleri, karar agalari ve analizi, Bayesgil karar verme, ok kriterli karar verme yntemleri.

MAN 530 Project Development and Management (Proje Gelistirme ve Ynetimi)
Proje ynetimi kavrami, teknikleri, aralari ve sreleri; proje seimi, proje planlama, organizasyon ve kontrol, bteleme ve maliyet analizi; zaman planlamasi; kaynak dagitimi, proje izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme.

MAN 536 Management Science (Yneylem Arastirmasi)
Ynetim biliminin (yneylem arastirmasi) tarihsel perspektifi; yneylem arastirmasi; problem zme, dogrusal programlama formlasyonu ve dogrusal programlama probleminin zm, grafiksel, cebirsel, simpleks metodlar, dualite, parametrik analiz ve duyarlilik analizleri; ulastirma, atama problemleri ve zmleri; sebeke analizleri; tam sayili programlama, dogrusal olmayan programlama, dinamik programlama; kuyruk ve envanter modelleri; Markov sreci; simlasyon ve isletme uygulamalari.

INTT 509 Competition Law and Anti-trust Applications (Rekabet Hukuku ve Anti-Trst Uyglamalari)
Ders ierigi Trk, Avrupa Birligi ve Amerika Birlesik Devletleri Rekabet Hukuku Sistemlerinin incelenmesi ve rekabeti sinirlayici uygulamalarin degerlendirilmesinden olusmaktadir. Bu ders, Uluslararasi Ticaret Blm yksek lisans grencileri aisindan uygulamaya ynelik katkilar saglanmasina ynelik olarak hazirlanmistir.

INTT 515 International Banking (Uluslararsi Bankacilik)
Bu derste uluslararasi mali aracilar ve uluslararasi bankacilik sistemi incelenmektedir. Uluslararasi bankacilik sisteminin tarihsel gelisimi ve esaslari ile yakin zamandaki gelismeler ve problemlerle finansal krizler, uluslararasi ticaret ve yatirim bankaciligi, planlama ve ynetimi ile yasal dzenlemeler tartisilmaktadir.

INTT 516 Risk Management in International Financial Transactions (Uluslararasi Mali Transferlerde Risk Ynetimi)
Bu ders, dviz kuru riskinin ynetimine hem teorik, hem de pratik uygulamalari aisindan odaklanmaktadir. Dviz kuru riskinden korunma yntemleri ile dviz gelecek szlesmeleri, dviz opsiyonlari ve swap transferlerinin zellikleri, fiyatlamalari ve risk degerlendirmeleri de ders kapsaminda incelenecektir. Ayrica faiz riski ve faiz riskinden korunma yntemleri de tartisilacaktir .

IE 502 Stochastic Processes (Stokastik Sreler)
Olasilik kurami gzden geirilmesi; stokastik srelerin temel yapilari; Bernoulli sreleri; Poisson sreleri; kuyruk modellerindeki uygulamalariyla birlikte Markov zinciri ve Markov sreleri; yenileme sreleri ve gvenilirlik teorisindeki uygulamalari; yerine koyma ve envanter problemleri.

IE 512 Decision Analysis (Karar Analizi)
Karar analizinin esaslari; fayda lleri ve risk tercihi; risk degerlendirmesi; karar agalarinin risk ve zaman tercihleriyle kullanimi; tam ve rneklenmis bilginin degeri; belirsizlik altinda Bayesci karar verme yntemi.

IE 550 Probability Theory and Statistics for Industrial Engineers (Endstri Mhendisleri iin Olasilik Teorisi ve Uygulamalari)
Olasilik kuramina giris, olasilik dagilimlari, tahmin, hipotez testi, varyans analizi, oklu dogrusal regresyon, deneysel tasarim, ve uygulamalar.