4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular için Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  5432 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
  2005/9585  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  
Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Bilgi ve Belgeye Erişim ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1)
  Genelge 2004/12

     Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

Gerçek Kişiler

Tüzel Kişiler

NOT:
Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin e-posta adresine yapılabilecektir.

      Posta ile yapılacak başvurular için:
     Adres :   Çankaya Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
                   Eskisehir Yolu 29. km. Yeni Kampus, Ankara, Türkiye
                   Tel. No: (0 312) 233 11 41

      Faks ile yapılacak başvurular için:
      Faks No: (0 312) 233 10 22

      On-line Başvuru:Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL