Prof. Dr. Mehmet Tuncer, "Ankara'nın Tarihsel Ve Kültürel Değerlerinin Korunması Ve Geliştirilmesi" Forumuna Katıldı

 

Ankara Kent Konseyi ve Ankara Forum Derneği’nin 7 Mart 2020 tarihinde düzenlediği “Ankara’nın Tarihsel ve Kültürel Değerlerinin Korunması ve Geliştirilmesi” başlıklı forumda, Üniversitemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Tuncer de sunum yaptı. “Ankara’da Cumhuriyet Döneminde Yok Edilen Doğal, Tarihsel ve Kültürel Çevre” konulu sunum yapan Tuncer, “Toplantı Ankara Forum Derneği Başkanı Obahan Obaoğlu ve Ankara Kale Çalışmaları Yürütme Kurulu Başkanı Şevket Bülent Yahnici tarafından organize edildi. Ankaranın doğal/tarihsel ve kültürel değerlerinin, Ulus Tarihi Kent Merkezinin korunması ve geliştirilmesinin konuşulduğu toplantıda Polatlı/Gordion’dan endemik tehlike altındaki bitkilere kadar çok sayıda gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin, ilgili daire başkanlarının, Kent Konseyi düzeyinde temsil edilmesi, demokratik bir ortamda konuların konuşularak eleştirilerin gündeme gelmesi Ankara için umut verici” dedi.
 

“Ankara’nın Tarihsel ve Kültürel Değerlerinin Korunması ve Geliştirilmesi” başlıklı foruma, Ankara doğal, tarihsel ve kültürel çevresinin korunması konusunda çeşitli kurum, kuruluş ve üniversitelerden uzmanlar katılarak, Ankara’nın tarihi dokusu, koruma yaklaşımları ve kültürel mirası hakkında görüş paylaşımında bulundu.
 

 


Duyuru Ekleme Tarihi : 24.03.2020 10:00Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL