Çankaya Üniversitesi -
×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

31 Ağustos 2021 Tarihli Senato Kararı

Çankaya  Üniversitesi Senatosu tarafından, 31 Ağustos 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için;

  1. Üniversitemizde teorik ve uygulamalı derslerin öncelikli olarak yüz yüze eğitim öğretim ile yürütülmesine, bununla birlikte öğrenci sayısı ve derslik koşulları ile pandeminin koşulları dikkate alınarak ve ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda derslerin; aynı anda sınıfın bir kısmının yüz yüze bir kısmının çevrimiçi olarak derse katılması şeklinde veya sömestr içinde derslerin bazı haftalarda yüz yüze bazı haftalarda çevrimiçi şekilde yapılabilmesine, Sağlık Bakanlığınca öngörülen dozda aşı olan öğrenciler ile ikinci doz aşısını en az 15 gün önce olan ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi olan öğrencilerin teorik ve uygulamalı derslere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze katılabilmesine,
  2. Derslerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliklerinde öngörülen devam koşulunun aranmasına,
  3. Dönem içi sınavlarının ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarınca belirlenecek sınav haftasında, final ve bütünleme sınavlarının akademik takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılmasına,
  4. Tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin Sağlık Bakanlığınca öngörülen dozda aşı yaptırmaları için teşvik edilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,
  5. Üniversite kampüslerine HES kodu ile girişin sağlanmasına, ilgili akademik ve idari birimler tarafından öğrenciler, akademik personel, idari personel ve diğer çalışanlardan COVID-19 aşı kartlarının istenmesine,

karar verilmiştir.

 

 


Duyuru Ekleme Tarihi : 31.08.2021 16:50


Duyuru Güncelleme Tarihi : 13.09.2021 14:24