Çankaya Üniversitesi -
×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Baca2022 Başkentler -Capital Cities- Sempozyumu

BACA2022 Başkentler -Capital cities- Sempozyumu kayıtları başlamıştır. Detaylı bilgi için http://www.baskentler-sempozyumu.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başkentlerin işlevlerine uygun yaşam kalitesinin geliştirilmesi, birçok başlık altında çaba ve inceleme gerektirmektedir. Yaşam kalitesi; ekonomi, doğa, kent, mimari, sanat, kültür, resim, heykel, tiyatro, müzik, sinema, arkeoloji, ulaşım, çevre ve iklim değişikliği, koruma, turizm vb birçok bileşenle yakından ilintilidir.  Başkentler Sempozyumu’nda söz konusu bileşenler açısından; Başkent Ankara ile dünya başkentleri hakkında sunulacak bildiriler ve panel notlarının etkin ve nitelikli sonuçlarının başkentlerin yaşam kalitesine katkılar sağlaması umulmaktadır.

Improving the quality of life according to the functions of capitals requires effort and investigation under many topics. Life quality is closely related to many components such as economy, nature, city, architecture, art, culture, painting, sculpture, theatre, music, cinema, archeology, transportation, environment and climate change, conservation, tourism etc. In terms of the components in question in the Capitals Symposium; It is hoped that the effective and qualified results of the papers and panel notes to be presented about the capital Ankara and world capitals will contribute to the quality of life of the capitals.

 

 


Duyuru Ekleme Tarihi : 08.08.2022 10:35