Çankaya Üniversitesinin Vizyonu,
 
 • Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
 • Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
 • Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
 • Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiyemizde öncülük eden;
 • Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
 • Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği'ne önem veren;
 • Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Üniversite olmaktır.
 
Çankaya Üniversitesinin Misyonu,
 

 • Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış;
  araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş;
  disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip;
  yenilikçi ve yaratıcı;
  Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş;
  çalışma hayatında üretken ve başarılı,
  çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
 • İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
 • Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
 • Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
 • Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği ve teknoloji transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplumla paylaşmak;
 • Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmektir.
 
Çankaya Üniversitesinin Ortak ve Temel Değerleri,
 

 • Disiplinlerarası yaklaşım;
 • Akademik özgürlük;
 • Bilimsel yaklaşım;
 • Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış;
 • Topluma hizmet;
 • İyi yönetişim;
 • Katılımcı yönetim;
 • Yaşam boyu eğitim;
 • Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara eşit yaklaşım;
 • Atatürk Türkiyesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
 • Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
 • Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.


Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL