Çankaya Üniversitesi -
×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

<< Arama Sayfasına Geri Dön

Dr. Öğr. Üyesi Dilek IŞIK TAŞGIN
Görevi Bilim Dalı Başkanı 
Uyruk T.C.
Oda No P-A05
Telefon No 2331473
E-Mail ditasgin@cankaya.edu.tr  /  dilekemrem@yahoo.com
Akademik Alan
 Fotodinamik terapi için fotoduyarlayıcıların geliştirilmesi, BODIPY Boyalarının sentezi ve spektroskopik özellikleri, Güneş hücreleri için organik malzemelerin sentezi ve özellikleri, Fosfonat, Pirolizin ve Heteroaromatik bileşiklerin sentezi için yeni yöntemler, Seçimli katılmalar, Kiral katalizörler.
Akademik Derece
Lisans
 
Üniversite  :  Hacettepe Üniversitesi
Fakulte  :  Fen Fakültesi
Bölüm  :  Kimya
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2003
Yüksek Lisans
 
Üniversite  :  Hacettepe Üniversitesi
Enstitü  :  Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm  :  Kimya
Tez Konusu  :  Amino Alkol Bazlı Kiral Ligandların Sentezi ve Asimetrik Sentezlerdeki Uygulamaları
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2006
Doktora
 
Üniversite  :  Hacettepe Üniversitesi
Enstitü  :  Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm  :  Kimya
Tez Konusu  :  Heteroaromatik Bileşiklerin Doymamış Fosfonatlara Katılması Ve Tepkimeleri
Ülke  :  Türkiye
Mezuniyet Yılı  :  2013
Akademik Ünvanlar
     Yrd.Doc.Dr.Çankaya Üniversitesi2016
Yabancı Diller
  İngilizce iyi
  Almanca Başlangıç
Son Makale
 Ring annulation versus alkylation of pyrrole with ?-phosphoryl-?,ß-unsaturated ketones, Tetrahedron, 72, 5934-5942, 2016.