×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (AAUM)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

 
Adı Soyadı Görevi Ünvanı E-Mail Telefon
Rüstem Tüzel ATICIMüdürÖğr. Gör.e-mail2331463
Meltem ÖKDEMMüdür Yrd.Dr. Öğr. Üyesie-mail2331000 / 7829
 
 Kuruluş
 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.maddesi d/2 bendi uyarınca Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" adı ile bir Merkez kurulmuştur.

 
 Amaç ve Görevler
 

Merkezin amacı Türk Gençliğini; milli, manevi ve kültürel değerlerin bilincinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan, bundan haklı olarak gurur duyan, Atatürk'ün fikirlerini, Atatürk İlke ve İnkılaplarını anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan almış olduğu güçle Millet ve Devleti'ne daha çok yararlı olmaya çalışan fertler yetiştirmek üzere Türk İnkılabı Tarihi, Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri ve Türk Milleti’nin geçmişte insanlığa yapmış olduğu hizmetler v.b. konularda çalışmalarda bulunmaktadır. Bu amaçla;
a. Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve geliştirmelerin yapılmasını sağlamak,
b. Atatürk ve Türk İnkılabı ile ilgili bir arşiv oluşturmak,
c. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda konferanslar, seminerler, paneller ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
d. Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,
e. Bu konularda çeşitli kuruluşlarla bilimsel dayanışmayı sağlamak,
f. Üniversitemizdeki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini vermek ve yönetmek üzere koordinatörlük yapmak,
g. Yıllık oryantasyon planlarını düzenlemek.

 
 Organlar
 

Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü
b) Merkez Yönetim Kurulu

 
 Türk Tarihi ile İlgili Belgeler
 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

www.atam.gov.tr