Çankaya Üniversitesi -
×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sürdürülebilir ve Yeşil Bir Kampüs

Üniversiteler, toplumların sosyal ve çevresel sorunlarına çözüm üretmede öncü bir role sahip oldukları gibi kendi alanlarında da sürdürülebilirliği sağlayabilmek için topluma model oluşturmaktadır. Türkiye’de ve dünyada çevreye duyarlı, enerji tasarrufu yöntemlerini kullanan, çevresel farkındalık yaratarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilecek kampüsler oluşturulması hedefiyle yola çıkan “Sürdürülebilir Kampüs - Yeşil Kampüs” uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır.

Kampüslerin sürdürülebilir kampüs olma isteklerinin altında, ekonomik nedenler, yenilenemez enerji kaynaklarının azalması, artan enerji maliyetleri, yeni teknolojiler, küresel çapta ilgi ve bilinç düzeyi, çevresel kirlenme, iklim değişikliği ve ekolojik sağlık gibi pek çok etmen yer almaktadır. Üniversiteler, yenilikçi özellikleri ve toplumda öncü rollere sahip olmalarından dolayı sürdürülebilirlik uygulamaları ile toplumda sürdürülebilir bir yaşam stilinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Artan çevresel problemler, küresel iklim değişikliği, insan faaliyetlerinin bu değişiklikteki önlenemez katkısı ve bu değişikliğin yol açtığı sorunlara maruz kaldığımız günümüzde üniversiteler, sürdürülebilirlikle ilgili bilgiyi üretmek, toplumla paylaşmak ve sürdürülebilir teknolojilerin üretilmesi/kullanılması konusunda liderlik yapmak suretiyle sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirilebileceklerdir.

Çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında topluma öncülük etme hedefini benimseyen Çankaya Üniversitesi, sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz, bu kapsamda, çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla; altyapı, enerji, atıklar, su kaynakları, ulaşım, eğitim, geri dönüşüm, doğal kaynak yönetimini iyileştirme konularında büyük çaba göstermektedir.

  • Üniversitemizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yönetmelikleri doğrultusunda Çevre politikasına uyulmaktadır.
  • Bu kapsamda Atık su deşarjı konulu Çevre izni bulunmaktadır. Atık sular, arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra Ardözü deresine deşarj edilmektedir.
  • Sıfır Atık projesi kapsamında, atık oluşumu minimuma indirilmiştir.
  • Geri kazanımı/dönüşümü sağlanabilen tehlikesiz atıklar için her katta atık kutuları bulunmaktadır.(Kağıt, plastik, metal, cam vb. atıklar)Oluşan tehlikesiz atıklar, Tehlikesiz atık geçici depolama alanında biriktirilerek lisanslı firmalara verilmektedir. Bu şekilde çevrenin korunması sağlanmaktadır.

Atık kutularına ait fotoğraflar aşağıda yer almaktadır:

Oluşan tehlikeli atıklar, kaynağında ayrıştırılarak Tehlikeli atık geçici depolama alanında biriktirilerek lisanslı firmalara verilmektedir. Bu şekilde çevrenin korunması sağlanmaktadır.

Geçici Atık Depolama Alanına İlişkin ilgiler

Üniversitemizde, Geçici Atık Depolama Alanı Jeneratör binası içerisinde yer almaktadır. Bu alan sürekli olarak kapalı tutulmaktadır. Kapısı kilitlidir ve yetkili personel dışında kimse girememektedir. Yangın çıkma olasılığına karşın yangın söndürücü tüp daima hazır bulundurulmaktadır. Yerler beton olup bu şekilde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Aşağıda geçici depolama alanına ilişkin fotoğraflar yer almaktadır.

Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı

Oluşan atık piller, atık pil toplama kutularında biriktirilerek yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP’a gönderilerek doğaya tekrar kazandırılmaktadır.

Kampüs Lokasyonlarımız


UI GREENMETRIC World University Rankings


Çankaya Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi (Universitas Indonesia) tarafından 2010 yılında hayata geçirilen yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda yer almaktadır.

UI GreenMetric Rankings 2021

  • Çankaya Üniversitesi, 2021 Dünya Sıralamasında listeye giren 956 kurum arasında 802. sırada, Türkiye’ den sıralamaya dahil olan 71 üniversite arasında 62. sırada yer alıyor. Bölgesel Sıralama başlığı altında verilen ve Dünya genelinde üniversitelerin dahil olduğu listede, Avrupa Kıtası için yapılan değerlendirmede 263 üniversite arasında Üniversitemiz 225. sırada yer alıyor.