Seneto Üyeleri

Çankaya Üniversitesi Yönetimi

Mütevelli Heyeti
Akademik Yöneticiler
İdari Yöneticiler
Senato Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Etik Kurulu

Senato Üyeleri
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Rektör  
Prof. Dr. Kenan TAŞ Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. Hüseyin Selçuk GEÇİM Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. Mete DOĞANAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan e-mail
Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER Mühendislik Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Kenan TAŞ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesi) e-mail
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Hukuk Fakültesi Dekan V. e-mail
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL Mimarlık Fakültesi, Dekan e-mail
Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU Hukuk Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Ş. Armağan TARIM İktisadi ve İdari Bil.Fak. Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ Mühendislik Fakültesi Temsilcisi e-mail
Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi e-mail
Doç. Dr. Z. Ezgi KAHRAMAN Mimarlık Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Can ÇOĞUN Fen Bilimleri Enstitü Müdür e-mail
Prof. Dr. Mehmet YAZICI Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü e-mail
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZSAÇMACI Meslek Yüksek Okulu Müdürü e-mail