Çankaya Üniversitesi Yönetimi

Mütevelli Heyeti
Akademik Yöneticiler
İdari Yöneticiler
Senato Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Etik Kurulu

Senato Üyeleri
Prof. Dr. Can ÇOĞUN Rektör e-mail
Prof. Dr. H. Selçuk GEÇİM Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. Mete DOĞANAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Ali TÜREL Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili e-mail
Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER Mühendislik Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Hukuk Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU Hukuk Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Tanel DEMİREL İktisadi ve İdari Bil.Fak. Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. İres İSKENDER Mühendislik Fakültesi Temsilcisi e-mail
Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi e-mail
Doç. Dr. Aslı ER AKAN Mimarlık Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. Can ÇOĞUN Fen Bilimleri Enstitü Müdür (Rektör Uhdesi) e-mail
Prof. Dr. Mehmet YAZICI Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü e-mail
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÖZSAÇMACI Meslek Yüksek Okulu Müdürü e-mail


Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL