Yönetim Kurulu Üyeleri

Çankaya Üniversitesi Yönetimi

Mütevelli Heyeti
Akademik Yöneticiler
İdari Yöneticiler
Senato Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Etik Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Rektör  
Prof. Dr. Mehmet TURHAN Hukuk Fakültesi Dekan e-mail
Prof. Dr. Mete DOĞANAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan e-mail
Prof. Dr. Hüseyin Selçuk GEÇİM Mühendislik Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesi) e-mail
Prof. Dr. Kenan TAŞ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesi) e-mail
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL Mimarlık Fakültesi, Dekan e-mail
Prof. Dr. Mehmet YAZICI Üye e-mail
Prof. Dr. Can COĞUN Üye e-mail